Już za 9 dni będziemy obchodzić 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wojna ta trwała sześć lat i ostatecznie zakończyła się kapitulacją Niemiec. Obecnie II wojna światowa uznawana jest za największy konflikt zbrojny na świecie. Przyniósł ogromne straty w społeczeństwie. Zginęło wielu niewinnych ludzi, miasta zostały zrównane z ziemią. Wojna ogarnęła prawie całą Europę.

Z każdym rokiem mijają kolejne lata od czasu wybuchu wojny. Dla Polaków jest to data szczególna. Na przełomie tych sześciu lat, wiele osób straciło swoje rodziny lub zostało rozdzielonych. Wiele z nich trafiło do obozów koncentracyjnych i tam też zginęło. Warto przekazywać wiedzę na temat II wojny światowej kolejnym pokoleniom. To ono tworzy historię i będzie tę wiedzę przekazywać dalej. Z okazji 77. rocznicy wybuchu wojny, postanowiliśmy przypomnieć kilka ważnych wydarzeń i postaci, które na trwałe wpisały się w historię naszego narodu.

 

Test wiedzy o II wojnie światowej

 

1. II wojna światowa wybuchła o godzinie:

a) 4.00
b) 4.45
c) 4.40

 

2. Kiedy miała miejsce bitwa nad Bzurą?

a) 10-20 września 1940 r.
b) 9-22 września 1939 r.
c) 10-22 października 1941 r.

 

3. Znak identyfikacyjny Żydów to:
a) gwiazda Dawida
b) krzyż lotaryński
c) swastyka

 

4. W II wojnie uczestniczyły:
a) 40 państwa
b) 61 państw
c) 75 państwa

 

5. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej to:

a) Władysław Sikorski
b) Władysław Anders
c) Edward Rydz-Śmigły

 

6. Kiedy został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow?

a) 15 sierpnia 1940 r.
b) 20 sierpnia 1939 r.
c) 23 sierpnia 1939 r.

 

7. Niemiecka maszyna szyfrująca to:
a) Enmag
b) Image
c) Enigma

 

Odpowiedzi:

  1. b, 2. b, 3. a, 4. b, 5. a, 6. c, 7. c

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *