Trzech Króli - Święta.eu

Trzech Króli

Trzech Króli

Źródło: http://www.idziemy.pl

Święto Trzech Króli to święto chrześcijańskie przypadające na 6 stycznia w kościele katolickim, natomiast 6/19 stycznia w cerkwi prawosławnej. Święto upamiętnia objawienie się Boga całemu światu oraz Trzech Mędrców, którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Dzieciątku i złożyć mu dary. Poprawna nazwa święta, to Święto Objawienia Pańskiego.

 

 

 

Trzej Królowie to postaci biblijne. Zgodnie z tym, co jest zapisane w najważniejszej dla chrześcijan księdze, przybyli oni do Jezusa, kiedy ten urodził się w Betlejem. Drogę wskazywała im gwiazda betlejemska. Każdy z nich przywiózł dla Dzieciątka dar – złoto, kadzidło oraz mirrę.

 

Święto Trzech Króli zostało ustanowione dniem wolnym od pracy w 2010 r. Nastąpiło to z inicjatywy urzędującego wówczas prezydenta – Bronisława Komorowskiego. Tego dnia w kościołach wystawia się jasełka, orszaki lub koncerty bożonarodzeniowe.

 

O tym, że Trzej Królowie są postaciami biblijnymi i nawiązują do narodzin Jezusa Chrystusa, wiąże się znana kolęda, a mianowicie „Mędrcy świata”:

 

1. Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje:
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?

4. Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *