Krew jest bardzo cennym składnikiem, ponieważ ratuje ludzkie życie. Krwi pilnie potrzebują m.in. osoby chore na białaczkę. Krew jest potrzebna także do przeprowadzania operacji, transfuzji krwi itp. Krew można uzyskać tylko od drugiego człowieka, nie ma innej opcji. W związku z tym organizuje się akcje, podczas których można dobrowolnie oddać krew. Przedsięwzięcie to doczekało się także swojego święta, jakim są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przypadające od 22 do 26 listopada.

 

Grupy krwi:

 

  • grupa 0
  • grupa A
  • grupa B
  • grupa AB

 

Oprócz antygenów A i B grupę krwi określa dodatkowo czynnik Rh i antygen D, który występuje u ponad 80% ludzi.

 

Dlaczego warto znać swoją grupę krwi?

 

Znając swoją grupę krwi można pomóc nie tylko bliskim osobom, ale także obcym. Czasami bywa tak, że w wyniku wypadku ktoś pilnie potrzebuje krwi i każda minuta jest na wagę złota. Znając swoją grupę krwi od razu można przystąpić do jej pobrania, bez potrzeby wykonywania dodatkowych badań. Warto zaznaczyć, że znajomość grupy krwi umożliwia także wykluczenie ojcostwa, choć nie stanowi żadnego potwierdzenia. Dopiero testy DNA mogą w 100% wykluczyć ojcostwo.

 

Honorowe krwiodawstwo

 

Krwiodawstwo to dobrowolne i bezpłatne oddawanie krwi przez ludzi zdrowych. Za oddanie krwi dawca nie otrzymuje żadnej zapłaty. Niemniej jednak, z uwagi na poświęcenie i w celu podziękowania za nie, postanowiono zadbać o takie osoby i przyznano im status Honorowego Dawcy Krwi. Co należy zrobić, aby taki tytuł otrzymać? Nie wymaga to skomplikowanych czynności. Wystarczy zarejestrować się w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddać bezpłatnie krew.

 

Przywileje Honorowego Dawcy Krwi:

 

  • otrzymanie posiłku po oddaniu krwi,
  • zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew,
  • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej placówki, w której pobiera się krew,
  • ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa,
  • dostęp do bezpłatnych wyników badań laboratoryjnych,
  • otrzymanie karty identyfikacyjnej grupy krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *