Dzień Leśnika i Drzewiarza to święto wszystkich ludzi, których praca związana jest z szeroko pojętą gospodarką leśną. Dzień Leśnika i Drzewiarza obchodzi się kilka razy w roku. Najpopularniejszą data jest 5 kwietnia, ale Dzień Leśnika przypada także w takie dni, jak:

  • 21 marca – Światowy Dzień Leśnika,
  • 5 maja – Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza,
  • 10 października – Święto Drzewa,
  • pierwsza niedziela czerwca – Dni Lasu i Zadrzewień.

 

Zadaniem leśnika jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie lasów, zwłaszcza o ich bogactwo przyrodnicze. Wypełniając swoje obowiązki, leśnik musi pamiętać o przestrzeganiu nie tylko zasad ekologicznych, ale także gospodarczych i społecznych względem terenów porośniętych lasami.

 

Kilka faktów związanych z zasobami lew Polsce:

  1. Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9 tys. ha.
  2. Największa lesistość Polski występuje w województwie lubuskim i podkarpackim.
  3. Dominujące gatunki drzew w Polsce to: sosna, świerk i buk.
  4. W skali Europy, pod względem lesistości, Polska ma 30% zalesienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *