Liga Ochrony Przyrody (LOP) jest najstarszą polską organizacją ekologiczną, założoną w 1928 roku. Rozpoczęcie jej działalności wiąże się z dniem 9 stycznia, który został wybrany jako Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim kształtowanie prawidłowych postaw, szczególnie u młodych ludzi, poprzez ukazywanie piękna i bogactwa fauny i flory.

 

LOP dba o zasoby naturalne występujące w Polsce, zabiega o ochronę przyrody, upowszechnia wiedzę przyrodniczą, propaguje zachowania ekologiczne oraz dba o zapewnienie ludziom życia w bezpiecznym środowisku.

 

LOP zajmuje się dbaniem o nasze środowisko naturalne. Stowarzyszenie troszczy się o edukację naszego społeczeństwa w zakresie fauny i flory. Prowadzone są różne akcje społeczne, obozy dla młodych ekologów, na których przygotowywane są sprawozdania i raporty. Organizacja wspiera również młodych naukowców i organizuje konkursy i olimpiady o tematyce ekologicznej.

 

Dzień Ligi Ochrony Przyrody ma na celu pokazanie, że otaczająca nas przyroda jest wspólnym dobrem. Uświadamia nas, że sami jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i powinniśmy o nie dbać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *