Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego jest polskim świętem, które obchodzone jest w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, tj. 13 grudnia. Święto to zostało uchwalone w 2002 roku przez Sejm RP.

 

Stan wojenny w Polsce trwał w latach 1981-1983. Wprowadzono go niezgodnie z konstytucją PRL. Dramatyczne wydarzenia, które wówczas rozgrywały się na terenie Polski, dosięgnęły wielu ludzi. Do mieszkań wielu wytypowanych osób (głównie należących do „Solidarności”), wkraczała milicja oraz funkcjonariusze SB. Szacuje się, że liczba zatrzymanych osób w nocy z 12 na 13 grudnia wynosiła powyżej 10 tysięcy. Podczas trwania stanu wojennego zginęło kilkadziesiąt osób.

 

W czasach PRL-u członkowie polskiego społeczeństwa mieli znacznie ograniczone prawa obywatelskie. Po wprowadzeniu stanu wojennego, zmniejszono je do absolutnego minimum.
Zakazano m. in.:

  • zwoływania zgromadzeń, manifestacji i pochodów,
  • przeprowadzania imprez rozrywkowych i sportowych,
  • rozpowszechniania publikacji,
  • organizowania strajków,
  • uprawiania turystyki i wszelkich sportów żeglarskich na wewnętrznych i terytorialnych wodach morskich.

 

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego obchodzi się w Polsce symbolicznie – poprzez zapalenie świecy i postawienie jej przy oknie. Ma to na celu przypomnienie o ideałach wolności i demokracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *