Dziś przypada Dzień Ratownika WOPR (Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego). Święto ustanowione zostało z inicjatywy Komisji Ratownictwa, która w 1927 roku zadecydowała, że 29 czerwca będzie Dniem Ratownika. Dlaczego akurat 29 czerwca? Nie jest to data przypadkowa. Wiąże się ona z kościelnym świętem, a mianowicie ze wspomnieniem Świętego Piotra, który jest patronem WOPR-u. Głównym celem święta jest propagowanie idei ratownictwa wodnego.

 

Obchody

 

Dzień Ratownika WOPR jest świętem obchodzonym bardzo aktywnie. Tego dnia osoby, których praca polega na ratownictwie wodnym uczestniczą w różnego rodzaju imprezach, ma których propaguje się ratownictwo wodne. Zwykle odbywa się to nad jeziorami, nad morzem lub na basenach. Wówczas ratownicy WOPR pokazują, na czym polega ich praca, uczą jak zachować się w momencie, kiedy ktoś się topi, jak prawidłowo przeprowadzić pierwszą pomoc itp. Ratownicy często prezentują scenki obrazujące pierwszą pomoc w momencie, kiedy widzimy, jak ktoś się topi. Tego rodzaju akcje są bardzo często wspierane, zwłaszcza finansowo, przez lokalne władze.

 

Ratownictwo wodne

 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, przez ratownictwo wodne rozumie się:

[…] prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym;

 

Co należy zrobić, aby zostać ratownikiem wodnym?

 

Do wykonywania zawodu ratownika wodnego niezbędna jest nie tylko wiedza, ale i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Wszelkie kwalifikacje zdobyć można po ukończeniu odpowiednich szkół, kursów itp. Pod względem prawnym należy mieć ukończone 18 lat w przypadku mężczyzn oraz 16 lat w przypadku kobiet. Jeśli będziemy dysponować odpowiednimi kwalifikacjami z zakresu pierwszej pomocy, czyli zdobędziemy tytuł ratownika wodnego, mamy duże szanse na zatrudnienie w placówkach uprawnionych do przyjmowania kandydatów na ratowników wodnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *