Zwiastowanie Pańskie, zwane także Dniem Świętości Życia, to święto katolickie przypadające na 25 marca (9 miesięcy przed narodzinami Jezusa). Zostało ustanowione przez kościół katolicki w celu uświadomienia ludziom, jak wiele warte jest życie ludzkie. 

 

Bardzo podobnym świętem, znaczeniowo zbliżonym do Dnia Świętości Życia jest Narodowy Dzień Życia, który obchodzi się dzień wcześniej, tj. 24 marca.

 

Zwiastowanie Pańskie związane jest z wydarzeniem, jakie miało miejsce ponad dwa tysiące lat temu, kiedy Posłaniec Boży zwiastował Pannie Maryi, że pocznie syna i nada mu imię Jezus.

 

W Biblii zostało to opisane w Ewangelii wg św. Łukasza. Oto fragment:

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, ». […]

31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». […]

«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. […] «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Tego dnia warto pamiętać, że życie ma się tylko jedno, więc należy wiedzieć, jaką posiada wartość. Życie ludzkie ma sens w każdym momencie, od poczęcia aż do śmierci, co często wywołuje spory wśród społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *