Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w latach 50. XX wieku, a dokładnie w 1954 r. Głównym celem święta jest popularyzowanie idei tolerancji i przyjaźni wśród dzieci na całym świecie, bez względu na kolor skóry, upodobania religijne itp. Dzień Dziecka to także doskonały moment na to, by uświadomić społeczeństwu, że każde dziecko ma swoje prawa. Wszelkie akty prawne regulują prawa dziecka, m.in. prawa do wolności, godności, sprawiedliwości i prywatności.

 

Prawa dziecka w Polsce warunkują poniższe akty prawne

 

  • Konstytucja RP
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
  • Konwencja o Prawach Dziecka

 

Wymienione wyżej akty prawne zawierają spis praw i obowiązków zarówno między rodzicami i dziećmi, jak i opiekunami i dziećmi. Oto fragment Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku:

 

Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych, i w tym celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne.

 

Organem stojącym na straży praw dziecka jest jednoosobowa jednostka konstytucyjna, wszystkim dobrze znany Rzecznik Praw Dziecka. Obecnie urząd ten sprawowany jest przez Marka Michalaka.

 

 

Święta pokrewne do Dnia Dziecka

 

  • 12 lutego – Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy
  • 12 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy
  • 25 maja – Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego
  • 4 czerwca – Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
  • 12 czerwca – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *