Dziś przypada Światowy Dzień Ludności. Data święta została wyznaczona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto to ma na celu uświadomienie społeczeństwa z jak bardzo poważnymi problemami ludnościowymi zmaga się obecnie populacja na całym świecie.

 

Problemy ludnościowe w Europie

 

Główne problemy ludnościowe, z jakimi zmaga się obecnie Europa to m.in. mały przyrost naturalny oraz wyższa śmiertelność wynikająca ze złych warunków życia. W Europie są kraje bardzo bogate, ale są także takie, które jeszcze nie zdołały do końca podnieść się po skutkach dawnych wojen, kataklizmów itp. Mały przyrost naturalny może być wynikiem rosnącego w kraju bezrobocia, dużej migracji ludności, a także skupieniu się na karierze zawodowej. Obecnie duża część społeczeństwa najpierw skupia się na ustabilizowaniu sytuacji majątkowej, zrobieniu kariery, a na końcu myśli o założeniu rodziny.

 

Cztery łyki statystyki

 

Pierwsze miejsce pod względem liczby ludności na świecie zajmują Chiny. Drugie miejsce należy do Indii, a trzecie do Stanów Zjednoczonych. Polska plasuje się na 36 miejscu z wynikiem 38,42 miliona. Obecnie na świecie jest 7 mld 592 mln ludzi. W Polsce danymi statystycznymi zajmuje się Główny Urząd Statystyczny (GUS). To on zbiera dane, prowadzi badania statystyczne na temat populacji oraz problemów z nią związanych.

 

Ustalając liczbę ludności w danym kraju bierze się pod uwagę dwa czynniki, a mianowicie liczbę ludności zamieszkałej, czyli osoby zameldowane na stałe w danym miejscu, a także liczbę osób, które zamieszkują gdzieś tymczasowo, np. w celach turystycznych, zarobkowych itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *