Dzisiaj swoje święto obchodzą policjanci oraz osoby, których praca związana jest bezpośrednio z tym organem państwowym. Święto Policji zostało ustanowione przez Sejm RP w 1995 roku, podczas wprowadzania zmian w ustawie o Policji. Mimo że nie jest to dzień wolny od pracy, policjanci świętują ten dzień poprzez organizowanie różnorodnych akcji propagujących ich pracę, to czym na co dzień się zajmują.

 

Zadania policji

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, do zadań tego organu należą m.in.:

 

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
  […]

 

Ustawa zawiera wszystkie najważniejsze aspekty związane z Policją, m.in. co wchodzi w skład Policji, jakie zadanie nalezą do Komendanta Głównego i kto go powołuje, czym jest Centralne Biuro Śledcze (CBŚ) i co należy do jego obowiązków itp.

 

Stopnie służbowe Policji

 

 • posterunkowy
 • starszy posterunkowy
 • sierżant
 • starszy sierżant
 • sierżant sztabowy
 • młodszy aspirant
 • aspirant
 • starszy aspirant
 • aspirant sztabowy
 • podkomisarz
 • komisarz
 • nadkomisarz
 • podinspektor
 • młodszy inspektor
 • inspektor

 

Wskazane stopnie otrzymuje się w zależności od zajmowanego stanowiska, a także w zależności od opinii służbowej przełożonego i innych funkcjonariuszy na temat policjanta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *