Dziś przypada Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. Święto powstało w 1988 roku z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. W naszym kraju, w trakcie trwania Dnia Ofiar Przestępstw, osoby będące ofiarami różnego rodzaju przewinień, mogą otrzymać bezpłatną pomoc i poradę w rożnych punktach doradczych, np. w urzędach gminy itp.

 

 

Kim jest ofiara?

 

 

Zgodnie z definicją zawartą w Polskiej Karcie Praw Ofiary, ofiarą jest „osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi”.

 

przestępca

 

Obchody święta w Polsce

 

 

Od 22 lutego w Polsce rozpoczyna się tzw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Przez 5 dni Ministerstwo Sprawiedliwości będzie przyjmowało w swojej siedzibie osoby pokrzywdzone przestępstwem, które będą mogły zasięgnąć całkowicie bezpłatnej porady oraz wsparcia ze strony ministerstwa. Pomysł takich „otwartych dni” zrodził się w wyniku powstania tzw. Polskiej Karty Prawi Ofiary.

 

 

Polska Karta Praw Ofiary

 

 

Karta powstała w październiku 1999 roku. Dokument ten został podpisany przez wszystkich, którzy solidaryzują się z ofiarami przestępstw, którzy w swoje pracy spotykają się z takimi osobami, z takimi sytuacjami. Karta zawiera sześć rozdziałów, z czego najważniejszym punktem jest punkt drugi z rozdziału pierwszego, który odnosi się do praw, jakie przysługują ofiarom, a mianowicie:

 

 

„Ofiara ma prawo do:

 

1) pomocy,

 

2) godności, szacunku i współczucia,

 

3) wolności od wtórnej wiktymizacji,

 

4) dostępu do wymiaru sprawiedliwości,

 

5) mediacji i pojednania ze sprawcą,

 

6) do restytucji i kompensacji

 

(ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 [k.p.k.])”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *