Już za 2 dni, tj. 6 stycznia (środa) obchodzić będziemy święto Trzech Króli, zwane także Objawieniem Pańskim lub Epifanią. Jest to święto chrześcijańskie, które obchodzi się w kościele katolickim, prawosławnym, częściowo także protestanckim. Nazwa święta nawiązuje do Trzech Mędrców, którzy przybyli do Betlejem w dzień narodzin Jezusa. Królowie, prowadzeni przez gwiazdę betlejemską, zawędrowali do żłóbka, aby oddać pokłon Jezusowi Chrystusowi. Ofiarowali mu dary w postaci złota, kadzidła i mirry.

Imiona Mędrców, to: Kacper, Melchior i Baltazar. Inicjały ich imion zapisuje się na drzwiach kredą, najczęściej podczas kolędy. Choć tradycja ta nawiązuje do postaci Trzech Króli, często księża podkreślają w kościele, że skrót ten nawiązuje do łacińskiego słowa: Christus Mansionem Benedicat, co oznacza: Niech Chrystus błogosławi temu domowi.

 

Święto Trzech Króli od 11 marca 1999 r. jest dniem wolnym od pracy, na mocy rozporządzenia Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej.

 

W tym roku, ze względu na to święto, niektóre szkoły mają wolne od świąt, aż do 7 stycznia. Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego mają dodatkowy powód do radości, ponieważ 16 stycznia rozpoczynają ferie zimowe 🙂

 

Istnieje specjalna kolęda poświęcona Trzem Mędrcom, a mianowicie:

 

„Mędrcy świata”

 

1. Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje:
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?

4. Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *