Dawniej w szkołach obchodziło się Dzień Nauczyciela. Jednak od 1982 r. oficjalna nazwa święta przypadającego na 14 października brzmi: Dzień Edukacji Narodowej. Zmiana nazwy oznacza, że tego dnia swoje święto mają nie tylko nauczyciele, ale także inne osoby związane z oświatą oraz ze szkolnictwem wyższym.

 

W Karcie Nauczyciela, dokładnie w artykule 74., zawarta jest informacja:

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

 

Zgodnie z tym zapiskiem Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest zarówno przez nauczycieli, jak i innych pracowników nie będących nauczycielami, do których zalicza się m.in. pracowników bibliotek, osób zatrudnionych w urzędach miasta itp.

 

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia bardzo istotne dla oświaty wydarzenie, jakie miało miejsce 14 października 1773 r., a mianowicie powołanie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej.

 

Tradycją jest, iż tego dnia, a w zasadzie dzień wcześnie, bo 14 października jest dniem wolnym od pracy, uczniowie wręczają nauczycielom kwiaty lub drobne upominki, w podziękowaniu za trud i poświęcenie, jakie wkładają w ich edukację i wychowanie. Z kolei nauczyciele tego dnia świętują uczestnicząc w zabawach organizowanych przez szkołę.

 

Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie składają im podziękowania i życzenia oraz często obdarowują symbolicznymi prezentami (np. kwiatami lub słodyczami). Często z tej okazji przygotowywane są również specjalne występy artystyczne uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *