Ofiarowanie Pańskie, zwane często dniem Matki Boskiej Gromnicznej, to święto kościelne upamiętniające ofiarowanie Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. Ofiarowanie Pańskie przypada 40 dni po świętach Bożego Narodzenia, czyli 2 lutego. Zgodnie z tradycją święto Matki Boskiej Gromnicznej to moment, kiedy kończy się śpiewanie kolęd, rozbiera się choinki w domach, kościołach itp.

 

świeca

 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni – fragment Ewangelii wg św. Łukasza

 

 

Podczas mszy świętej w dzień Ofiarowania Pańskiego księża odczytują Ewangelię według świętego Łukasza dotyczącą ofiarowania Jezusa w świątyni. Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni, ponieważ chcieli w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność za uratowanie Izraelitów w czasie wyjścia z niewoli egipskiej. Poniżej fragment ewangelii:

 

 

„Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu […] Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on (Symeon) wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

 

 

>>Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu

w pokoju, według Twojego słowa.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,

któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

światło na oświecenie pogan

i chwałę ludu Twego, Izraela<<

 

 

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”.

 

W dzień Ofiarowania Pańskiego w kościołach odprawiane są uroczyste msze, podczas których święci się świece, gromnice. Jest to symbol Chrystusa, który jest światłością świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *