W przyszłym tygodniu, dokładnie 15 września, będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Demokracji. Święto zostało ustanowione 9 lat temu przez ONZ. Od tego czasu, w połowie września instytucje samorządowe, oświatowe i inne propagują umacnianie demokracji wśród społeczeństwa. Tego dnia organizuje się konferencje, apele i innego rodzaju spotkania, podczas których uświadamia się mieszkańcom kraju, jaki jest obecny stan demokracji w państwie, wspomina się także osoby, które miały wpływ na utworzenie państwa demokratycznego. 

 

W Wielki słowniku języka polskiego odnaleźć można następująca definicję słowa „demokracja”, a mianowicie:

demokracja (jako ustrój) to:

forma rządów polegająca na tym, że władzę sprawują osoby, za którymi w głosowaniu opowiedziała się uprawniona do udziału w nim większość społeczeństwa

(źródło: wsjp.pl)

 

Międzynarodowy Dzień Demokracji jest dobra okazją, by przypomnieć sobie pewne fakty historyczne związane z konkretnym dniem, kiedy to zaczęła w Polsce panować demokracja. Mowa oczywiście o wyborach parlamentarnych z 4 czerwca 1989 r. Z tym wydarzeniem łączą się także takie pojęcia, jak: „Okrągły Stół” oraz postać premiera Tadeusza Mazowieckiego. Wybory przeprowadzone w czerwcu 1989 r. były pierwszymi wolnymi wyborami, podczas których to społeczeństwo większością głosów wybrało partię, jaka od tej pory miała rządzić w kraju. Zasady wyborów zostały ustanowione podczas obrad „Okrągłego Stołu”, jakie miały miejsce tego samego roku na przełomie lutego i kwietnia. W wyniku wyborów, na czele już niekomunistycznego rządu stanął Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III Rzeczypospolitej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *