Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji to święto nietypowe, być może nie tak uroczyście obchodzone w naszym kraju, lecz dotyczące bardzo ważnej dla społeczeństwa kwestii, a mianowicie agresji, jaką stosuje się wobec dzieci na całym świecie. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1982 roku. Głównym powodem była sytuacja dzieci w Palestynie – w latach 1982-1985 toczyła się tam wojna libańska.

Niestety dzieci, choć nie powinny, doświadczają agresji zarówno w domu, w szkole, jak i w różnych innych środowiskach. Tak działo się już od zamierzchłych czasów, np. w czasach wojny, kiedy dzieci oraz młodzież walczyła w obronie swojego kraju.

Prawa dziecka, choć powinny obowiązywać w każdym kraju, nadal są naruszane. Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji to doskonały moment, kiedy można uświadomić społeczeństwu, że istnieją różnego rodzaju akty prawne regulujące prawa dzieci, np. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka czy też Konwencja o Prawach Dziecka.

Konwencja o Prawach Dziecka

 

przemoc

 

W Konwencji o Prawach Dziecka jasno podkreślone jest, że żadne dziecko nie powinno brać udziału w walkach zbrojnych ani paść jego ofiarą. Powinny one być chronione przed tego typu konfliktami:

Państwa-Strony będą powstrzymywały się przed rekrutowaniem do swoich sił zbrojnych jakiejkolwiek osoby, która nie osiągnęła wieku piętnastu lat. Przeprowadzając rekrutację spośród osób, które osiągnęły wiek piętnastu lat, lecz nie osiągnęły jeszcze osiemnastu lat, Państwa-Strony będą starały się brać pod uwagę w pierwszej kolejności osoby starsze wiekiem.

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, wynikającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego do ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, Państwa-Strony będą stosowały wszelkie możliwe do realizacji środki dla zapewnienia ochrony i opieki nad dziećmi dotkniętymi przez konflikt zbrojny.

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji jest odpowiednim momentem, by przez chwilę zastanowić się nad tak ważnym problemem, jaki dotyczy bezbronnych dzieci na całym świecie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *