18 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Migrantów. Święto zostało ustanowione przez ONZ 4 grudnia 2000 r. i ma jedno podstawowy cel, zapewnienie przestrzegania praw i podstawowych wolności wszystkich migrantów. Dlaczego 18 grudnia? Tego dnia weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków Ich Rodzin.

 

Kim jest migrant? Jest to osoba, która zmieniła swoje miejsce pobytu z różnych przyczyn, np. postanowiła wyemigrować do innego kraju z powodu złej sytuacji gospodarczej w jej dotychczasowym miejscu zamieszkania. Cele migracji mogą być różne, można wyjechać do innego kraju w celach turystycznych, zarobkowych, leczniczych itp.

 

Formy migracji:

  • migracja – przyjazd
  • emigracja – wyjazd
  • uchodźstwo – ucieczka, wymuszona migracja, np. podczas wojny
  • deportacja – przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub
  • poza jego granice
  • reemigracja – powrót z emigracji czasowej
  • ewakuacja – zorganizowane przez państwo opuszczenie kraju w celu uniknięcia przeczuwanego zagrożenia
  • repatriacja – powrót obywateli z obcego kraju zorganizowany przez ich państwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *