Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Święto obchodzone jest już od ponad 35 lat. To jedno z najważniejszych imprez kulturowych na całym świecie! Głównym celem święta jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest dbanie o dziedzictwo kulturowe. Jego ochrona pozwala ocalić od zapomnienia często nieznane i z pozoru nic nie warte zabytki znajdujące się na terenie kraju.

 

Czym jest zabytek w świetle prawa?

 

 

zabytek

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje zabytek jako:

 

Nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

 

Najsłynniejsze zabytki w Polsce

 

Nasz kraj słynie z niezliczonej liczby zabytków historycznych, artystycznych oraz naukowych, a wszystko dzięki bogatej w wydarzenia historii Polski. Na terenie Polski znajduje się mnóstwo zamków, pałaców, pomników, obrazów, rzeźb i innych cennych obiektów o ogromnej wartości historycznej i artystycznej. Do najpopularniejszych zalicza się:

 

1. Zamek Królewski w Warszawie
2. Krakowski Wawel
3. Zamek w Malborku
4. Kościoł mariacki w Krakowie
5. Sukiennice w Krakowie
6. Kopalnia soli kamiennej w Wieliczce
7. Łazienki w Warszawie
8. Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku
9.Stare Miasto we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie
7. Krzywa Wieża w Toruniu

 

Organizacją, która zajmuje się m.in. wspieraniem kultury i nauki jest UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). UNESCO działa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych już od ponad 70 lat. Obecnie na liście światowego dziedzictwa organizacji UNESCO znajduje się ponad 1000 obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *