Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto przypadające na 3 grudnia. Zostało ono powołane do życia przez ONZ w 1992 roku. Dzień ten ma na celu uświadomić, jak ważna jest integracja osób niepełnosprawnych z innymi ludźmi, jak istotna jest pomoc takim osobom oraz jakie działania można podjąć, aby ulżyć im w codziennym funkcjonowaniu.

 

Według uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku za osoby niepełnosprawne uważa się:

 

„… osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych…”

 

Najważniejsze prawa osób niepełnosprawnych

 

Osoby niepełnosprawne mają prawo do:

  • równego traktowania,
  • wolności i bezpieczeństwa,
  • życia prywatnego i rodzinnego,
  • edukacji,
  • ochrony zdrowia,
  • opieki zdrowotnej.

 

Stopnie niepełnosprawności

 

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności:

 

Znaczny – przyznany osobie niezdolnej do pracy lub zdolnej do pracy tylko w warunkach pracy chronionej, osobie o niepełnosprawności znacznej przysługuje stała lub długotrwała opieka i pomoc.

 

Umiarkowany – przyznawany osobie, która jest zdolna do pracy tylko w warunkach pracy chronionej lub wymaga czasowej/częściowej pomocy innych osób.

 

Lekki – osoba o niepełnosprawności w stopniu lekkim ma obniżoną zdolność do wykonywania pracy z pełną sprawnością fizyczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, ale jest w stanie dobrze funkcjonować posiadając środki pomocnicze, np. przedmioty ortopedyczne, techniczne itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *