Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.

(Jan Paweł II)

 

W środę, 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, święto poświęcone przedstawicielom praw człowieka na całym świecie. Data wiąże się z rocznicą podpisania w 1948 r., w Paryżu, przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – dokumentu, który stał się źródłem rozwiązywania problemów międzynarodowych, zwłaszcza praw człowieka.

 

Deklaracja zawiera 30 artykułów, które w skrótowy sposób określają prawa człowieka w różnych dziedzinach, zarówno w sferze politycznej, społecznej, jak i w kulturowej. W dokumencie tym jasno podkreślone jest, m. in. to, że każdy człowiek ma prawo do życia, wolności, wyznania i swobodnego wyrażania swojego zdania.

 

Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka znajduje się tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *