Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Święto zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych 31 października 2003 r. Ma za zadanie uświadomić społeczeństwu czym jest korupcja, jakie są metody jej zapobiegania, zwalczania itp. Tego dnia w szkołach i innych instytucjach organizuje się akcje mające na celu uświadomienie, zwłaszcza młodym ludziom, jakie mogą być konsekwencje przyjęcia łapówki, jak niebezpieczne w skutkach może być zarówno przyjęcie, jak i zaproponowanie łapówki.

 

Czym jest korupcja?

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2006 r., rozdział I, art. 1.) korupcją jest czyn:

 

1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę,

bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję

publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub

zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną

bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści […]

 

Formy korupcji

 

Wręczanie łapówek, prezentów, nadużywanie budżetu, nepotyzm… Jest wiele form korupcji, która zazwyczaj ma miejsce w sferze politycznej i urzędniczej. To tam najczęściej dochodzi do afer korupcyjnych. W Polsce najgłośniejszą jak dotychczas aferą korupcyjną była sprawa producenta filmowego Lwa Rywina, który dopuścił się chęci wręczenie korupcji, płatnej protekcji i fałszowania dokumentacji medycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *