Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1987 r. na konferencji zorganizowanej w ramach zapobiegania nadużywania środków odurzających. Święto ma na celu propagowanie zwalczania nadużywania środków odurzających zarówno w postaci tabletek, narkotyków i innych szkodliwych substancji.

 

Obchody święta

 

W naszym kraju do oficjalnych obchodów święta włącza się Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to jednostka powstała w 1993 roku z inicjatywy Ministra Zdrowia. Głównym zadaniem biura jest przeciwdziałanie narkomanii.

Główne zadania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zostały zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

 

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

 

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną;
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu
i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może
prowadzić do narkomanii

 

(rozdz. 1., art. 2. 1.)

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią propagowany jest zarówno w placówkach oświatowych, jak i innych instytucjach użyteczności publicznej. Narkomania to problem społeczny. Ze względu na łatwe dotarcie do środków odurzających należy uświadamiać głównie młodzież o konsekwencjach, jakie niesie za sobą branie narkotyków czy innych silnych substancji odurzających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *