Corocznie 22 kwietnia (środa) odbywa się Międzynarodowy Dzień Ziemi. Święto zostało ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i ma jedno podstawowe znaczenie – wyrażanie szacunku dla Matki Ziemi i ochrona jej przed nadmierną eksploatacją. Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest obecnie w 192 krajach. Obchody w Polsce odbywają się od 1990 roku.

 

Zostały zainicjowane przez posła-ekologa Jana Rzymełkę z Katowic.Na obchody składa się zwykle wiele akcji organizowanych przez różne instytucje. W szkołach odbywa się każdego roku akcja „Sprzątanie świata”. Organizowane są także spotkania, sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, których głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom Ziemi, jakie istnieją zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska. W organizacji obchodów uczestniczy obecnie ponad 17 000 organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *