Dziś przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień ten ma na celu upamiętnienie osób, które straciły zdrowie lub życie podczas wypadków przy pracy czy też w wyniku chorób zawodowych. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Ochrona pracy

 

Nie ma jednej i jedynej definicji „ochrony pracy”. W związku z tym w różnorodnych publikacjach można znaleźć rozmaite interpretacje tego pojęcia. Tak czy inaczej przedmiotem ochrony pracy w zakładzie jest pracownik, a w skład systemu ochrony pracy wchodzą:

 

  • system środków prawnych
  • system środków ekonomicznych
  • system środków technicznych
  • system środków organizacyjnych

 

Wypadek przy pracy – definicja

 

Za wypadek przy pracy uważa się:

 

  • zdarzenie nagłe
  • wywołane przyczyną zewnętrzną
  • powodujące uraz lub śmierć
  • które nastąpiło w związku z pracą

 

Wszystkie wskazane wyżej cztery elementy muszą wystąpić razem, aby wypadek można było uznać za wypadek przy pracy.

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Przestrzeganie zasad bhp w zakładzie jest bardzo ważną kwestią jeśli chodzi o ochronę zdrowia w pracy. Zasady bhp są różne w zależności od rodzaju stanowiska. Na inne niebezpieczeństwa narażeni są urzędnicy, a na inne robotnicy. W związku z tym występują także inne zagrożenia na danym stanowisku. Każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść specjalne szkolenie wstępne, podczas którego zapozna się z zasadami ppoż., zasadami udzielania pierwszej pomocy itp. Kolejne szkolenie to szkolenie okresowe. Tego typu szkolenie jest dopasowane ściśle do obejmowanego stanowiska.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa to dwa najważniejsze dziedziny, których zasad musi przestrzegać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Niepodporządkowanie się przepisom bhp i ppoż. może skutkować karą upomnienia lub nagany, a nawet karą pieniężną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *