Dziś przypada Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dzień ten obchodzony jest w ponad 190 krajach na świecie. Głównym celem święta jest promowanie idei humanitaryzmu oraz niesienia bezinteresownej pomocy chorym i ubogim. Dlaczego akurat 8 maja? Data nawiązuje do urodzin szwajcarskiego filantropa, założyciela Czerwonego Krzyża – Henriego Dunanta.

 

Najważniejsze zadania Czerwonego Krzyża

 

  • opieka nad osobami chorymi, rannymi, ubogimi,
  • pomoc osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych – powodzi, trzęsienia ziemi itp.
  • organizowanie zbiórek żywności, krwiodawstwa oraz szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego,
  • opieka nad uchodźcami.

 

Polski Czerwony Krzyż

 

W Polsce działa odłam Czerwonego Krzyża, czyli Polski Czerwony Krzyż, w skrócie PCK. Jest to najstarsza polska organizacja humanitarna, działająca od 18 stycznia 1919 roku. Wszelkie przepisy związane z prawami i obowiązkami organizacji zostały zawarte w ustawie z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu.

 

Do zadań PCK należy:

 

1) prowadzenie działalności w zakresie szkolenia sanitarnego, podnoszenia kultury sanitarnej i zdrowia społeczeństwa oraz pomocy społecznej, a zwłaszcza organizowanie i prowadzenie społecznych akcji pomocy dla ludności w przypadkach epidemii i klęsk o charakterze masowym;
2) prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych międzynarodowymi konwencjami, a w szczególności konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny;
3) prowadzenie Krajowego Biura Informacji, przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny.
(Rozdział I, Przepisy ogólne, Art. 3.)

 

W Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizuje się festyny, pikniki i inne eventy, na których uczestnicy nie tylko dobrze się bawią, ale przy okazji także poszerzają swoją wiedzę w zakresie działalności Czerwonego Krzyża, a także mają możliwość wsparcia osób biednych, chorych i potrzebujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *