Światowy Dzień Obrony Cywilnej został ustanowiony dzięki Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ICDO). Święto obchodzi się od 1990 roku i przypada na 1 marca.

 

Światowy Dzień Obrony Cywilnej ma na celu uświadomienie społeczeństwa, jak ważną rolę odgrywa obrona cywilna. Istotnym elementem jest samoobrona oraz zapobieganie i gotowość do niesienia pomocy w razie wystąpienia katastrofy lub wypadków. W tym dniu pokazuje się społeczeństwu, ile wysiłku w swoją pracę muszą włożyć wszelkie służby, które zajmują się zwalczaniem klęsk żywiołowych.

 

Obrona cywilna ma na celu ochronę obywateli danego kraju przed różnymi niebezpieczeństwami, które są następstwem klęsk żywiołowych lub działań zbrojnych. Do jej zadań należą m.in.: ostrzeganie i ewakuacja obywateli, zapewnienie schronów, ratownictwo, pomoc w oczyszczaniu miejsc dotkniętych katastrofą.

 

Szef Obrony Cywilnej Kraju powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów i podlega ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. Do jego obowiązków należy:

  • ustalenie zasad ogólnych przy realizacji zadań obrony cywilnej,

  • przygotowanie projektów dotyczących założeń oraz zasad działania obrony cywilnej,

  • koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej i kontrolowanie realizacji poprzez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *