Światowy Dzień Środowiska Naturalnego został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1972 roku. Od tego czasu, każdego roku w czerwcu obchodzi się ten szczególny dzień związany z ochroną środowiska. Główny cel, który przyświeca Dniu Ochrony Środowiska to promowanie wszelkich działań, zachowań związanych właśnie z jego ochroną.

 

To jak człowiek obchodzi się ze środowiskiem każdy wie i niestety niekiedy nie jest to postępowanie godne naśladowania. Dzień 5 czerwca jest doskonałą okazją do tego, aby takie zachowanie zmienić. W szkołach i innych instytucjach oświatowych czy publicznych organizuje się tego dnia festyny, konkursy i innego rodzaju atrakcje, które mają na celu propagowanie dbania o otaczającą nas rzeczywistość.

 

 

natura

 

Czym jest środowisko naturalne?

 

Środowisko naturalne, zwane zamiennie środowiskiem przyrodniczym, to zbiór zarówno ożywionych, jak i nieożywionych elementów przyrody, a mianowicie:

 

Elementy nieożywione środowiska naturalnego

 

  • atmosfera, czyli powietrze, temperatura, ciśnienie, wiatr,
  • litosfera – zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej, przede wszystkim gleba, skały itp.,
  • hydrosfera – wody zarówno te znajdujące się na powierzchni ziemi, jak i pod jej powierzchnią.

 

Elementy ożywione środowiska naturalnego

 

  • zwierzęta,
  • ludzie,
  • rośliny,
  • bakterie, pierwotniaki, grzyby.

 

Generalnie wszystkie organizmy żyjące na Ziemi.

 

Co możemy zrobić dla środowiska w ten szczególny dzień? Wystarczy, że wybierzemy się do lasu z workiem na śmieci i postaramy się pozbierać śmieci w okolicy, w której mieszkamy. Dla środowiska to będzie bardzo cenny gest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *