W następnym tygodniu, 9 października przypada Światowy Dzień Poczty. Święto zostało ustanowione przez organizację ONZ – Światowy Związek Pocztowy. Miało to miejsce w 1969 r. podczas kongresu (Universal Postal Union – Światowy Związek Pocztowy, w skrócie UPU) w Tokio w Japonii. Celem święta jest pokazanie, jak ważne w życiu społeczeństwa są usługi pocztowe, jak bardzo ułatwiają ich codzienne życie.

 

Poczta pełni bardzo ważną rolę także dla prywatnych przedsiębiorstw, których praca opiera się głównie poprzez wysyłanie różnych paczek do klientów itp. Poczta posiada ogromny wkład w życie gospodarcze każdego kraju. Data ustalenie Światowego Dnia Poczty nie jest przypadkowa, ponieważ 9 października 1874 r. podpisano tzw. Traktat Berneński, na mocy którego został powołany Światowy Związek Pocztowy.

 

Obchody święta na świecie obchodzi się w różny sposób. Niektórzy pracownicy poczty mają tego dnia dzień wolny od pracy, inni mają dzień wolny, ale świętują razem z pozostałymi pracownikami i szefostwem ten dzień np. na wspólnym bankiecie czy też wyjeździe. Światowy Dzień Poczty jest także dobrym momentem, aby docenić swoich pracowników i nagrodzić ich za rzetelną pracę i zaangażowanie. W wielu pocztach organizuje się tego dnia tzw. Drzwi Otwarte. Wówczas każdy może przyjść i zobaczyć, na czym polega praca osoby pracującej na poczcie, czym się zajmuje, co wchodzi w zakres jej obowiązków. Najczęściej odwiedzającymi gośćmi są wycieczki szkolne. Dzieci mogą zobaczyć, jak wiele listów i paczek jest codziennie wysyłanych drogą pocztową, czasami otrzymują od Poczty pamiątkowe znaczki itp.

 

Najbardziej popularnym pracownikiem poczty jest oczywiście listonosz, który powinien posiadać tytuł zawodowy: technik usług pocztowych. Listonosz roznosi listy, paczki, renty itp. Co należy do zadań osoby, która pracuje na poczcie?

 

  • przyjmowania i wydawania przesyłek pocztowych
  • przyjmowania i wypłaty przekazów pocztowych,
  • przyjmowanie wpłat za rachunki,
  • sprzedaż: znaczków, druków pocztowych, gazet,
  • wymiana waluty.

 

Wiersz M. Brykczyńskiego „Na poczcie”

 

Czasem na poczcie ludzie się tłoczą
Tak, że aż trudno uwierzyć oczom.
O co im chodzi? Popatrzmy z bliska,
Żeby odpowiedź jasną uzyskać:
Pierwszy na wagę kładzie dwie paczki,
Drugi do listów przykleja znaczki,
Trzeci wysyła list polecony,
Czwarty- telegram pilny do żony,
Piąty pieniądze wpłaca na konto,
Szósty zadzwonić chce do Toronto…
Siódmy zapomniał po co tu przyszedł,
Więc usiadł w kącie i wierszyk pisze
I może skończy pisać, nim zaśnie,
A to ten wierszyk o poczcie właśnie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *