Światowy Dzień Praw Konsumenta to międzynarodowe święto obchodzone w wielu krajach już od przeszło 35 lat. To właśnie prezydent John Kennedy zapoczątkował to święto, wygłaszając w 1962 r. przemówienie na temat ustawy o ochronie praw konsumenta.

 

Kim jest konsument?

 

Zgodnie z art. 221. zawartym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. (kodeks cywilny) Dz.U.2017.0.459., pojęcie konsumenta definiuje się następująco:

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

kobieta na zakupach

 

Prawa konsumenta w Polsce

 

Znajomość praw konsumentów umożliwi uniknięcie nieprzyjemności w związku z niedogodnościami dotyczącymi ochrony praw konsumentów, dlatego prawa konsumenta powinny być znane nie tylko konsumentom, ale także przedsiębiorcom.

Prawa konsumentów:

  • prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

  • prawo do informacji,

  • prawo do ochrony interesu ekonomicznego konsumenta,

  • prawo do odszkodowania i ułatwień w ich dochodzeniu,

  • prawo do reprezentacji swoich interesów.

 

Zadania rzecznika praw konsumenta

 

Rzecznik praw konsumenta to osoba odpowiedzialna za podjęcie odpowiednich działań w przypadku, kiedy zostanie naruszone któreś z praw konsumenta. W związku z tym rzecznik powinien:

  • udzielać bezpłatnych konsultacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,

  • składać wnioski w sprawach związanych z ochroną praw konsumenta,

  • kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami, którzy naruszyli prawa konsumenta,

  • współpracować z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi placówkami konsumenckimi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *