Światowy Dzień Telekomunikacji to święto międzynarodowe obchodzone 17 maja. Zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Data święta związana jest z wydarzeniem, jakie miało miejsce właśnie 17 maja 1865 r. Wówczas powstał Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Celem organizacji jest rozpowszechnianie i ciągłe doskonalenie urządzeń związanych bezpośrednio z telekomunikacją.

 

Telekomunikacja to:

Każde przesyłanie, nadawanie lub odbiór znaków, sygnałów, pisma, obrazów, dźwięku lub wiadomości wszelkiego rodzaju, po przewodach, drogą radiową, optyczną lub za pomocą innych systemów elektromagnetycznych.

(MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA TELEKOMUNIKACYJNA, Protokół końcowy do Konwencji i Protokoły dodatkowe do Konwencji, podpisane w Atlantic City dnia 2 października 1947 r.).

 

Tego dnia uświadamia się społeczeństwu, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa informatyka oraz inne dziedziny nauki, które przyłączają się do rozwoju urządzeń technologicznych. Tego dnia wspomina się nie tylko o zaletach szybkiego rozwoju najnowszych technologii, ale także o zagrożeniach, jakie się z nią wiążą.

 

Głównie w szkołach organizuje się apele oraz konkursy, które mają na celu przestrzec młodych ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z telekomunikacji. Dostęp do Internetu, portali społecznościowych, czatów itp. niesie poważne zagrożenie społeczne. Z mediów należy korzystać umiejętnie, co dotyczy zwłaszcza młodych, jeszcze nieświadomych osób. W sieci czyha wiele zagrożeń, ale żeby je ominąć, trzeba je najpierw poznać, a Światowy Dzień Telekomunikacji jest na to najlepszym pomysłem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *