Światowy Dzień Walki z Uciskiem to święto obchodzone 2 grudnia. Jest to święto mało znane i wiele osób zastanawia się o jaki ucisk chodzi. Z pewnością nie jest to ten rodzaj ucisku kojarzony z bólem fizycznym. Chodzi o ucisk związany z ograniczaniem czyjejś wolności, czyli zastraszanie, zniewalanie ludzi itp. W wielu krajach na społeczeństwo nakłada się zbyt dużo obowiązków, zwłaszcza w sferze pracy. Niewolnictwo, wyzysk, mobbing – te zachowania są nieakceptowane społecznie i zawsze należy odpowiednio reagować, kiedy zauważy się takie zachowanie w swoim otoczeniu.

 

Zniesienie niewolnictwa

 

Światowy Dzień Walki z Uciskiem często nazywany jest także jako Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa, ponieważ 2 grudnia 1949 roku przypada rocznica uchwalenia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych odnośnie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

 

Nie daj się zastraszać!

 

Zastraszaniu ulegają przeważnie osoby, które nie potrafią się przeciwstawić swojemu pracodawcy, które boją się wyrazić swoje zdanie itp. Należy jednak pamiętać, że każdy, kto stosuje wobec nas groźby, z punktu widzenia prawa podlega on karze, a mianowicie:

 

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Jeśli więc jesteśmy świadkami ucisku wobec innych ludzi, naszym obowiązkiem jest zareagować, chociażby uświadamiając osobę, która szantażuje i straszy innych, że grozi jej za to odpowiedzialność karna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *