Historia Święta Konstytucji 3 Maja - Święta.eu

Historia Święta Konstytucji 3 Maja

 

konstytucja 3majaŚwięto związane jest z Konstytucją z roku 1791 roku. Jej głównymi autorami byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Prace nad treścią prowadzone były w pośpiechu i ścisłej tajemnicy. Bano się, aby opozycja sejmowa i stronnictwo hetmańskie nie pokrzyżowały projektu reform.

 

 

 

Tekst postanowiono przedstawić sejmowi w czasie wiosennych ferii, gdy przywódcy stronnictwa hetmańskiego byli nieobecni, a na Sali zebrano większość zwolenników konstytucji. Postanowienia ustawy zasadniczej dyktowały trójpodział władzy. Znosiły także wolną elekcję i zasadę liberum veto.

 

Krótki quiz weryfikujący wiedzę z ważnych dla narodu wydarzeń, jakie rozegrały się 225 lat temu.

 

1. W którym roku uchwalono Konstytucję 3 Maja?
a) 1891
b) 1791
c) 1991

 

2. Którą na świecie była Konstytucja 3 maja?
a) drugą
b) pierwszą
c) trzecią

 

3. Za panowania którego króla Polski uchwalono Konstytucję 3 Maja?
a) Stanisława Augusta Poniatowskiego
b) Władysława Jagiełły
c) Zygmunta III

 

4. Jaką zasadę znosiła Konstytucja 3 Maja?
a) liberum agit
b) liberum veto
c) liberum lex

 

Odpowiedzi: 1. b, 2. a, 3. a, 4. b

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *