Dziś swoje święto obchodzi Żandarmeria Wojskowa. Święto zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych:

Art. 15.
Świętem Żandarmerii Wojskowej jest dzień 13 czerwca.

 

Nie jest to dzień wolny od pracy.

 

żandarmeria

Czym jest Żandarmeria Wojskowa?

 

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego słowo „żandarmeria” oznacza zarówno policję wojskową, jak i oddziały policji państwowej, jakie funkcjonowały we Francji na przełomie XIX i XX wieku. W Polsce Żandarmeria Wojskowa to wyspecjalizowana służba Sił Zbrojnych RP, do której zadań należy m.in.:

 

  • ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych,
  • ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra,
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń, […]
  • współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi,
  • zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków […]

(rozdział 2, art. 4. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych)

 

Obchody święta

 

Pierwsze obchody święta odbyły się w 1994 roku. Początkowo Święto Żandarmerii Wojskowej identyfikowano z rocznicą bitwy pod Dębem Wielkim. Obecnie święto obchodzone jest uroczyście przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Tego dnia minister MON wręcza zasłużonym funkcjonariuszom ŻW odznaczenia resortowe, a także wyróżnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *