Karta Nauczyciela - Święta.eu

Karta Nauczyciela

 

Karta Nauczyciela jest dla nauczycieli jednym z najważniejszych dokumentów. Ustawa ta reguluje nie tylko prawa, ale także obowiązki nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w placówkach oświatowych.

 

Została wydana 26 stycznia 1982 roku, w życie weszła 1 lutego tego samego roku. Jest pragmatyką zawodową nauczycieli, w związku z czym, ma pierwszeństwo przed Kodeksem pracy.

 

Karta Nauczyciela składa się z 12 rozdziałów:

 

Rozdział 1 Postanowienia wstępne
Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli
Rozdział 3 Wymagania kwalifikacyjne
Rozdział 4 Awans zawodowy nauczycieli
Rozdział 5 Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
Rozdział 5a Warunki pracy i wynagrodzenie
Rozdział 6 Nagrody i odznaczenia
Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy
Rozdział 7a Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Rozdział 8 Ochrona zdrowia
Rozdział 9 Dzień Edukacji Narodowej
Rozdział 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna
Rozdział 11 Uprawnienia emerytalne
Rozdział 11a Przepisy szczególne
Rozdział 12 Przepisy przejściowe i końcowe

 

Jednolity tekst Karty Nauczyciela znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *