Historia Święta Wojska Polskiego - Święta.eu

Historia Święta Wojska Polskiego

Świętem poprzedzającym Święto Wojska Polskiego było Święto Żołnierza. Obchodzono je szczególnie uroczyście podczas II wojny światowej. W kolejnych latach zrezygnowano z jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego.

 

mundury wojskowePrzypadał on wówczas na dzień 12 października, upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Spotkało się to z nieprzychylnością Polaków, którzy żądali ustanowienia tego dnia w terminie akceptowanym przez Siły Zbrojne oraz cały społeczeństwo polskie. Święto Wojska Polskiego. W latach 1990-1992 święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia konstytucji.

 

Dopiero od 1992 r., czyli od 85 lat, obchodzimy Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, w dzień Wniebowzięcia Matki Bożej.

 

Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 roku przywróciła obchody Święto Wojska Polskiego na 15 sierpnia. Oto jej fragment:

 

USTAWA
z dnia 30 lipca 1992 r.
o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego.

 

Art. 1.

Dzień 15 sierpnia ustanawia się Świętem Wojska
Polskiego.

Art. 2.

1. W rodzajach Sił Zbrojnych, wojsk i służb,
w jednostkach wojskowych i ich związkaćh organizacyjnych
mogą być obchodzone również inne święta wojskowe,
ustanowione dla nich przez Ministra Obrony Narodowej,
a w stosunku do jednostek wojskowych podporządkowanych
Ministrowi Spraw Wewnętrznych – przez Ministra
Spraw Wewnętrznych.

2. Obchody Święta Wojska Polskiego i innych świąt
wojskowych organizuje się w formie uroczystej, ustalonej
w ceremoniale wojskowym.

3. Sposób obchodzenia w Siłach Zbrojnych Święta
Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych określa
Minister Obrony Narodowej, a w jednostkach wojskowych
podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
– Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wewnętrznych.

[…]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *