Zabawy na Dzień Dziecka - Święta.eu

Zabawy na Dzień Dziecka

 

dziecko i bańki mydlane

Zabawy sportowe

Zabawa 1

Zadaniem dzieci jest przebiec odległość od startu do słupka i z powrotem z piłeczką na łyżeczce

 

 

Zabawa 2

Dzieci ustawiają się jedno za drugim w odległości na wyciągnięcie ręki. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze podanie piłki nad głowami w kierunku: od ostatniego dziecka do pierwszego stojącego w słupku. Dziecko po otrzymaniu piłki, biegnie z nią na koniec słupka i dalej podaje piłkę koledze nad głową. Zabawa trwa tak długo, aż dziecko, które stało na początku zabawy jako pierwsze w kolumnie, otrzyma ponownie piłkę.

Zabawa 3

Dzieci ustawiają się jedno za drugim w odległości na wyciągnięcie ręki z szeroko rozstawionymi nogami. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze podanie piłki między nogami w kierunku: od ostatniego dziecka do pierwszego stojącego w słupku. Dziecko po otrzymaniu piłki, biegnie z nią na koniec słupka i dalej podaje piłkę koledze dołem, między nogami. Zabawa trwa tak długo, aż dziecko, które stało na początku zabawy jako pierwsze w kolumnie, otrzyma ponownie piłkę.

 

Zabawy w grupach

 

Zabawa 1

Gra w „Dwa ognie”
Podział grupy na dwa zespoły: nadanie im nazw i koloru szarf. Zapoznanie z zasadami gry, wspólna zabawa.

Zabawa 2

Skok w dal
Dzieci zostaną zapoznane ze sposobem oddania skoku z miejsca.
Następnie oddają kila skoków próbnych i jeden konkursowy. Długość skoku będzie mierzona przez zuchów i zapisywana w przygotowanych kartach oceny.

 

Zabawy muzyczne

 

Zabawa 1

Taniec dzieci wokół krzesełek
Zabawa polega na tym, że dzieci poruszają się w rytm usłyszanej muzyki w koło ustawionych krzesełek, których ilość jest o 1 mniejsza od ilości uczestników zabawy. Na znak przerwanej muzyki dzieci zajmują miejsca na krzesełkach. Dziecko, które nie znajdzie dla siebie miejsca wśród rozstawionych krzesełek, odpada z zabawy.

Zabawa 2

Taniec w parach z balonikami między głowami.
Para, której najdłużej uda się tańczyć z baloniki zostanie nagrodzona.

Zabawa 3

Taniec na gazecie
Dzieci tańczą w parach na gazetach, które w przerwach są składane na coraz to mniejsze powierzchnie do tańca. Wygrywa ta para, która utrzyma się na najmniejszej powierzchni gazety.

Zabawa 4

Omnibus klasowy.
Dzieci odpowiadają na wylosowane pytania, przygotowane przez zuchy z zakresu wiedzy ogólnej. W przypadku, kiedy dziecko nie zna odpowiedzi na wylosowane pytanie, odpowiedzieć może każde inne dziecko i jeśli odpowiedziało poprawnie otrzymuje punkty, mimo iż jego kolej odpowiedzi już minęła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *